Wat wij doen

De directies van de deelnemende scholen vergaderen regelmatig om praktische en inhoudelijke zaken af te stemmen en uit te voeren. Deze samenwerking is op school- en directieniveau, niet op bestuursniveau. De deelnemende scholen werken op basis van commitment. Ons hoofddoel is om professionele schoolorganisaties te ontwikkelen die optimaal zijn toegerust voor principieel en goed onderwijs aan de kinderen. De volgende subdoelen staan daarbij centraal:

 • Beleidsontwikkeling:
  Schooloverstijgend beleid wordt zoveel als mogelijk gezamenlijk ontwikkeld.
 • Klankborden:
  Rond een aantal onderwerpen worden ervaringen uitgewisseld.
 • Gesprekspartner:
  Vebakowosz is een relevante gesprekspartner voor schoolbegeleidingsdiensten en uitgeverijen. Regelmatig vindt overleg plaats, waardoor op projectbasis samenwerking ontstaat.
 • Professionalisering:
  De directeuren laten zich regelmatig bijpraten over actuele onderwerpen. Expertise binnen Vebakowosz wordt daarbij zoveel mogelijk benut.
 • Netwerken en werkplaatsen:
  Binnen Vebakowosz bestaan er verschillende werkplaatsen, zowel voor (startende) leerkrachten als voor leidinggevenden. Ook bestaan er netwerken, gericht op gezamenlijke afstemming en uitvoering op vakinhoud.
 • Inkoop:
  Een aantal producten en diensten worden gezamenlijk ingekocht.
   
  De directeuren zijn beurtelings voorzitter van de vergaderingen. De coördinatie ligt in handen van dhr. Arno Bronkhorst, directeur 'De Wittenberg' te Scherpenzeel.